Connecting Community and Faith

Bridgemakers is een not-for-profit stichting met als doel bruggen te slaan op het gebied van gemeenschap en geloof in de diverse stedelijke omgeving. Wij brengen mensen, stichtingen, en kerken samen om de vrede van de stad te zoeken.

Ons verhaal

In 2006 naderden een paar christenen een Amsterdamse stadsdeel kantoor met de vraag, ‘Wat kunnen wij doen om onze wijk te dienen?’ Ze werden verteeld dat één van de grootste problemen in de wijk was dat er geen connectie was onder mensen uit verschillende culturen. ‘Mensen wonen op eilanden.’ Dit heeft ons geïnspireerd om BridgeMakers te beginnen.

BridgeMakers werkt vanuit een christelijke motivatie. Jezus werd eens gevraagd, ‘Wat is het grootste gebod?’ Hij zei, ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart…het tweede is daaraan gelijk: heb u naaste lief als uzelf.’ Met andere woorden: God liefhebben en mensen liefhebben.  Dat is onze motivatie.

Wij werken op 3 gebieden. Ten eerste, willen wij een netwerk creëren van gelijkdenkende mensen. BridgeMakers brengt kerken, stichtingen, en andere individuen met visie samen om krachten te bundelen om de bloei van de stad to zoeken. Ten tweede, bieden wij training en coaching aan kerken en individuen op het gebied van kerkelijke groei en vermenigvuldigende discipelschap. Ten derde, streven wij deze geboden te naleven in onze eigen wijken. Dit betekent dat wij de wijk persoonlijk dienen en het Goede Nieuws van Jezus met anderen delen.

Solid Kidz: van binnen naar buiten

Solid Kidz in een christelijke naschoolse club op IJburg voor kinderen in groep 4 t/m 8. Wij komen wekelijks samen op dinsdagmiddag bij Het Blauwe Huis, Willy Mullenskade 13. Hier leren kinderen over geloof, waarden, en doel. Dit doen we door Bijbel verhalen, gekke spelletjes, muziek maken, en meer. Alle kinderen van deze leeftijd zijn welkom om een Solid Kid te worden!

Elke dinsdag van 15:15 tot 16:45 bij Het Blauwe Huis, Willy Mullenskade 13.

Connexxion: studentenbeweging

Connexxion is een christelijke studenten beweging. Vanaf het najaar van 2016 begint deze beweging in samenwerking met BridgeMakers ook in Amsterdam activiteiten. Wij zijn studenten van verschillende faculteiten en met verschillende geloofsachtergronden. Wij geloven dat Jezus richting biedt in de reis die wij ‘leven’ noemen. Daarom willen wij studenten de kans geven om te ontdekken wie Jezus is en met hen in gesprek gaan over God. Wij hebben feestjes, borrels, events, weekenden weg en kleine groepen met gesprekken over de Bijbel.

Volg Connexxion Amsterdam op Facebook!